Besluit aanwijzing Lloyd’s Register als keuringsinstelling nucleaire drukapparatuur

Naar aanleiding van een daartoe strekkende aanvraag van 13 november 2018 wordt Lloyd’s Register Nederland BV, gevestigd te Rotterdam (hierna: Lloyd’s), op grond van artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen juncto de artikelen 11 tot en met 16 van de Regeling nucleaire drukapparatuur, aangewezen als keuringsinstelling bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur in de ontwerp- fabricage en ingebruiknamefases. De aanwijzing is beperkt tot keuringen in het kader van het OYSTER-project van de Technische Universiteit Delft en is geldig voor de duur van 2 jaar. Belanghebbenden kunnen tot en met 30 januari 2019 bezwaar maken tegen de aanwijzing.