Definitieve vergunning protonenversneller Holland Particle Therapy Centre ter inzage

Vanaf 2 juli 2015 tot en met 12 augustus 2015 lag de definitieve vergunning op grond van de Kernenergiewet aan Technische Universiteit Delft (TUD) in verband met een wijziging van de protonenkliniek Holland Particle Centre Therapy (HollandPTC) ter inzage. Tot en met 13 augustus 2015 konden belanghebbenden, die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep tegen de vergunning instellen.

Op 29 juni 2015 heeft de ANVS namens de Minister van Infrastructuur en Milieu de definitieve Kernenergiewet (Kew)-vergunning verleend aan TUD in verband met een wijziging van de protonenkliniek HollandPTC. Op 1 juli 2015 is hiervan openbaar kennisgegeven.

De TUD heeft sinds 16 juni 2014 een vergunning voor de protonenkliniek HollandPTC op het terrein van het Reactor Instituut Delft (RID). Als gevolg van Europese aanbesteding heeft de aanvrager gekozen voor andere protonenapparatuur met bijbehorende technische specificaties. Hierdoor is de vergunning op enkele punten gewijzigd. Met de op 29 juni verleende vergunning wordt met de gewijzigde technische specificaties ingestemd.