Definitieve vergunning CNS-Utility gebouw en versneller ter inzage

Vanaf 17 augustus 2017 tot en met 28 september 2017 ligt de definitieve vergunning CNS-Utility gebouw en versneller ter inzage. Tot en met 28 september 2017 kan door belanghebbenden  die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep tegen de vergunning worden ingesteld.

Achtergrond van de vergunning

De TUD heeft voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden een Kernenergiewetvergunning voor de Hoger Onderwijs Reactor te Delft.

In het kader van het OYSTER programma voorziet het RID op termijn het inbouwen van een koude neutronenbron (CNS) in de reactor. Vooruitlopend op de inbouw van deze koude neutronenbron vraagt TUD nu al een vergunning aan voor een aantal daarmee samenhangende, niet-nucleaire werkzaamheden. Deze bestaan uit de bouw van een koelgebouw met daarin een koelinstallatie (samen het CNS-Utility gebouw). Daarnaast vraagt de TUD een vergunning aan voor het installeren en gebruiken van een koude neutronenbron buiten de reactor voor het testen en het trainen van operators. De koude neutronenbron is op zichzelf geen radioactieve toepassing.

Vanwege een verdere clustering van activiteiten met het gebruik van ioniserende straling binnen de TUD vraagt de TUD tevens een vergunning aan voor de verhuizing van een bestaande elektronenversneller van elders op het TUD terrein naar een nieuw te bouwen versnellerbunker bij het RID. Tot slot wordt een vergunning gevraagd voor systemen met conventionele milieugevolgen.

In de definitieve vergunning is met de door de TUD gevraagde wijzigingen onder voorwaarden ingestemd.