Ontwerpvergunning CNS-Utility gebouw en versneller ter inzage

Vanaf 15 juni tot en met 26 juli 2017 ligt de ontwerpvergunning aan de Technische Universiteit Delft (TUD) voor het Reactor Instituut Delft ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder zienswijzen over de ontwerpvergunning indienen.

Achtergrond van de ontwerpvergunning

De TUD heeft voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden een Kernenergiewetvergunning voor de Hoger Onderwijs Reactor te Delft.

In het kader van het OYSTER programma voorziet het RID op termijn het inbouwen van een koude neutronenbron (CNS) in de reactor. Vooruitlopend op de inbouw van deze koude neutronenbron vraagt TUD nu al een vergunning aan voor een aantal daarmee samenhangende, niet nucleaire werkzaamheden. Deze bestaan uit de bouw van een koelgebouw met daarin een koelinstallatie (samen het CNS-Utility gebouw). Daarnaast vraagt de TUD een vergunning aan voor het installeren en gebruiken van een koude neutronenbron buiten de reactor voor het testen en het trainen van operators. De koude neutronenbron is op zichzelf geen radioactieve toepassing.

Vanwege een verdere clustering van activiteiten met het gebruik van ioniserende straling binnen de TUD vraagt de TUD tevens een vergunning aan voor de verhuizing van een bestaande elektronenversneller van elders op het TUD terrein naar een nieuw te bouwen versnellerbunker bij het RID. Tot slot wordt een vergunning gevraagd voor systemen met conventionele milieugevolgen.

In de ontwerpvergunning is met de door de TUD gevraagde wijzigingen onder voorwaarden ingestemd.