Het rapport van de toetsingscommissie International Physical Protection Advisery Service (IPPAS) stipt aan dat er grote inspanningen door het bevoegd gezag en de nucleaire bedrijven zijn geleverd op het vlak van implementatie van de aanbevelingen uit vorige IPPAS-missies en dat het merendeel van deze aanbevelingen is of wordt uitgevoerd.