IRRS Follow up missie in beeld

In november 2018 vond de IRRS Follow up missie plaats. Bij de initiële missie in 2014 deed het reviewteam, bestaande uit internationale experts van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA), 26 aanbevelingen en 19 suggesties voor het verbeteren van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland. Van 19 t/m 26 november heeft het reviewteam onderzocht of de aanbevelingen en suggesties zijn opgevolgd en overhandigde het voorlopige rapport aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

IRRS Follow up missie in beeld