Stand van zaken toezeggingen minister Kamp nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

De taken van de minister van Economische Zaken (EZ) op het vlak van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming zijn per 1 mei overgedragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). Minister Kamp van EZ informeert de Tweede Kamer per brief over enkele eerder door hem gedane toezeggingen.

In deze brief gaat hij onder meer in op:

• het rapport van het IAEA vanwege de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) en de reactie van het kabinet daarop;

• het rapport over de zogenaamde OSART (Operation Safety Review Team)-missie.

Op verzoek van de ANVS onderzocht het IAEA vorig jaar de kerncentrale Borssele. De ANVS rapporteert de resultaten aan de minister van IenM.