Delegatie IAEA op bezoek bij de ANVS

Op 15 en 16 mei bezocht een delegatie van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) de ANVS. Dit bezoek vond plaats ter voorbereiding op een vervolgmissie van de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) in november.

Van 18 tot en met 26 november 2018 komt een team van internationale experts naar Nederland om de voortgang in beeld te brengen van de implementatie van de 26 aanbevelingen en 19 suggesties die tijdens de IRRS-missie in 2014 zijn gegeven. Op de afsluitende bijeenkomst op maandag 26 november 2018 wordt de rapportage over deze vervolgmissie gepresenteerd.

Discussie, onderzoek en vergelijking

Een IRRS-missie is bedoeld om een discussie te faciliteren tussen ervaren toezichthouders over technische en beleidskwesties. De nadruk ligt op peer review, dat wil zeggen een grondig onderzoek van het gastland en een vergelijking met de respectievelijke veiligheidseisen van de IAEA. Het gaat dus niet om een audit of inspectie. De peer review vindt zowel via literatuuronderzoek als via interviews plaats.

Resultaten

Elke Europese lidstaat moet op grond van Europese richtlijnen regelmatig een zelfevaluatie uitvoeren van de nationale wet- en regelgeving, de uitvoering, toezicht en handhaving op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Daarna moet een internationale toetsing op die zelfevaluatie volgen. Hiervoor kan een lidstaat een IRRS-reviewteam van het IAEA uitnodigen. Het resultaat van een review bestaat uit aanbevelingen en suggesties om waar nodig de doeltreffendheid en effectiviteit verder te verbeteren. Ook identificeert het reviewteam good practices. Dat zijn werkwijzen die als voorbeeld kunnen dienen voor andere landen. De resultaten van de vervolgmissie van de IRRS worden naar verwachting in de eerste helft van 2019 naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie gestuurd.

Delegatie IAEA bezoekt ANVS ter voorbereiding op IRRS-vervolgmissie