Op deze pagina vindt u officiele bekendmakingen/ kennisgevingen en bijbehorende publicaties.

Kennisgeving Kernenergiewet – Gedoogbeschikking Isala Klinieken

Op 2 augustus 2017 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) een gedoogbeschikking verleend aan de Stichting Isala Klinieken. Na een fusie tussen de Stichting Isala Klinieken en de Stichting Zorgcombinatie Noorderboog bleek de Kernenergiewetvergunning voor de locaties te Meppel en Steenwijk niet tijdig aan de Stichting Isala Klinieken overgedragen te zijn. In afwachting van de nieuwe kernenergiewetvergunning voor de Stichting Isala Klinieken wordt de bestaande situatie, met name om het patiëntenbelang, gedoogd.

Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2016

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op grond van artikel 13, derde lid van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet besloten dat de bedragen, zoals opgenomen in dit besluit in de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017 luiden zoals in de mededeling staat beschreven.

Kennisgeving Kernenergiewet - Aanwijzing Lloyd's Register 2015

Op 4 maart 2015 heeft de Minister van Economische Zaken op grond van artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen besloten Lloyd’s Register Nederland B.V. te Rotterdam aan te wijzen als keuringsinstelling bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur in de gebruiksfase.