Besluit Lloyd's Register 2015

Naar aanleiding van een daartoe strekkende aanvraag d.d. 20 november 2014, wordt Lloyd’s Register Nederland BV gevestigd te Rotterdam (hierna: Lloyd’s), op grond van artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen juncto de artikelen 11 tot en met 16 van de Regeling nucleaire drukapparatuur aangewezen als keuringsinstelling bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur in de gebruiksfase.