Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2016

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op grond van artikel 13, derde lid van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet besloten dat de bedragen, zoals opgenomen in dit besluit in de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017 luiden zoals in de mededeling staat beschreven.