Revisievergunning voor de kernenergiecentrale Borssele van EPZ

De eigenaar van de kerncentrale Borssele, EPZ, heeft deze vergunning aangevraagd ten behoeve van vergunningplichtige wijzigingen aan de kerncentrale naar aanleiding van de 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie 2013 en de stresstest (ook wel Complementary Safety margin Assessment of Europees robuustheidsonderzoek genoemd) van de kerncentrale Borssele.