Definitieve vergunning EPZ in verband met implementatie WENRA Reference Levels

EPZ bedrijft sinds 1973 de Kerncentrale Borssele en beschikt hiervoor over een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). De Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) heeft haar Reference Levels, een set normen voor de bedrijfsvoering van kernenergiecentrales, herzien en geactualiseerd in het kader van de Europese stresstest en de geleerde lessen van het ongeval in Fukushima. Door middel van deze ambtshalve wijziging worden de nog niet geïmplementeerde Reference Levels opgenomen in de EPZ-vergunning. Ook wordt de vergunning in overeenstemming gebracht met onder andere het recente Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en worden er enkele (tekstuele) wijzigingen aangebracht in de vergunningsvoorschriften.