ANVS inspecties bij jaarlijkse splijtstofwissel Kerncentrale Borssele

De kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) is van 26 april tot 22 juni 2017 uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode. Naast het wisselen van splijtstofelementen (de brandstof) voert EPZ onderhoudsactiviteiten uit, zo’n 4.000 in totaal. Het gaat om werkzaamheden variërend van het reinigen van installatiedelen tot de voorgeschreven periodieke vervanging van onderdelen. Daarnaast worden de meeste maatregelen uit de tienjaarlijkse evaluatie 2013 en stressonderzoek 2011 geïmplementeerd voor zover dit nog niet is gedaan. 

Gedurende de gehele splijtstofwisselperiode zijn inspecteurs van de ANVS aanwezig. Zij houden toezicht op de nucleaire veiligheid, de beveiliging en de stralingsbescherming tijdens de werkzaamheden. De afgelopen maanden waren de inspecteurs van de ANVS nauw betrokken bij de voorbereidingen van de onderhoudsstop door geplande wijzigingen aan de installatie vooraf te beoordelen en aanwezig te zijn bij voorbereidingswerkzaamheden. De inspecteurs zijn tijdens de onderhoudsstop aanwezig bij onder andere de uitvoering en de fase van inbedrijfstelling (het testen) van een aantal door hen geselecteerde werkzaamheden.

De planning is dat de kerncentrale op 22 juni weer opstart als het onderhoud naar tevredenheid van de ANVS en EPZ en volgens de voorschriften is afgerond.