Veiligheidverhogende maatregelen van de kerncentrale Borssele worden getest tijdens het produceren van elektriciteit

De kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) is uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode (SW17). In deze periode heeft EPZ een aantal veiligheidverhogende maatregelen doorgevoerd. Dit soort maatregelen worden regelmatig door gevoerd op grond van nieuwe inzichten of ervaringen bij andere kerncentrales. De komende periode worden deze maatregelen getest. Dit kan alleen tijdens het produceren van elektriciteit door de kerncentrale.

Deze zogenaamde warme testfase is nog geen onderdeel van het regulier bedrijf. Gedurende de testfase kan het voorkomen dat de centrale teruggaat in vermogen of uit bedrijf gaat omdat aanpassingen aan de maatregelen nodig zijn of dat zaken moeten worden bijgesteld. Dit vormt geen gevaar voor de nucleaire veiligheid.

Toezicht

EPZ heeft het mogelijk teruggaan in vermogen of uit bedrijf gaan vooraf in kaart gebracht en dit aan de ANVS voorgelegd. De ANVS houdt toezicht op het gehele proces. Indien er in het kader van het testen ongewone gebeurtenissen optreden, zal de ANVS hierover ook via haar website communiceren.