Splijtstofwissel kerncentrale Borssele duurt langer dan gepland

De splijtstofwissel 2017 (SW 2017) in de kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) was gepland van 26 april tot 22 juni 2017. Inmiddels heeft EPZ ten opzichte van  de oorspronkelijke planning vertraging opgelopen. De voorlopige schatting is dat de SW17 tot half juli 2017 zal duren. De vertraging  wordt onder andere veroorzaakt door de complexiteit van de werkzaamheden en de tijd die EPZ neemt om deze werkzaamheden veilig te kunnen afronden.

De meeste maatregelen uit de tienjaarlijkse evaluatie 2013 en stressonderzoek 2011 zijn voor 1 juli 2017 afgerond. Maatregelen waarvan voorzien was door EPZ dat deze niet binnen de termijn van 1 juli zouden worden afgerond, zijn vroegtijdig met de ANVS besproken. De ANVS heeft  aan EPZ uitstel verleend voor het afronden van deze maatregelen na 1 juli. Daarnaast zijn er maatregelen die technisch afgerond zijn maar nog beproefd moeten worden. De beproeving van deze maatregelen kan enkel plaatsvinden nadat de kerncentrale weer in bedrijf is.

De ANVS houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden tijdens SW2017. Naar oordeel van de ANVS heeft de vertraging  geen invloed op de veiligheid van de kerncentrale.