Splijtstofwissel Kerncentrale Borssele start op 29 mei

De kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) is vanaf 29 mei naar verwachting drie weken uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode. Naast het wisselen van splijtstofelementen (de brandstof) voert EPZ onderhoudsactiviteiten uit.

Toezicht
Zoals ieder jaar hebben de inspecteurs van de ANVS de voorbereidingsplannen voor de onderhoudsstop beoordeeld. EPZ heeft, na overleg met de ANVS, besloten om werkzaamheden die niet noodzakelijkerwijs in 2020 uitgevoerd moeten worden, uit te stellen tot de volgende onderhoudsstop. Dit in verband met veiligheidsmaatregelen die EPZ neemt ten gevolge van het coronavirus. De ANVS oordeelde dat er, nu de werkzaamheden tijdens de stop worden beperkt tot het noodzakelijke, nog steeds wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van de nucleaire veiligheid en de wettelijke- en vergunningsvoorschriften. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden houden de inspecteurs van de ANVS toezicht op de nucleaire veiligheid, de beveiliging en de stralingsbescherming.   

Planning
De planning is dat de kerncentrale naar verwachting na drie weken weer veilig opstart als het onderhoud naar tevredenheid van de ANVS en EPZ en volgens de voorschriften is afgerond.