Vergunning stopzetten monitoring C14-lozingen Dodewaard

De eigenaar van de kerncentrale Dodewaard, de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN), is vergunning verleend voor het stopzetten van het monitoren van de lozingen van koolstof-14 (C-14) in de ventilatieschacht.

Door het stopzetten van de centrale in 1997 nam de lozing van C-14 direct af en deze bleef dalen toen de splijtstof werd afgevoerd (zonder neutronenproductie vormt zich geen C-14). GKN heeft gemeten dat de lozingen sinds 2004 ver beneden de vergunde hoeveelheid en zelfs onder de detectiegrens uitkomen. Een contra-expertise uit 2008 van het RIVM heeft de metingen van het GKN bevestigd. Om die reden heeft de minister van EL&I besloten de vergunning voor het stopzetten van het monitoren van de C-14-lozingen in de ventilatieschacht af te geven.