In Nederland vallen alle handelingen met ioniserende straling onder het stelsel van de Kernenergiewet. De Kernenergiewet bevat ongeveer honderd artikelen waarin onder andere bevoegdheden voor de Rijksoverheid zijn beschreven. De wet zelf bevat weinig concrete normen; de uitwerking hiervan ligt in besluiten en regelingen.

Zie ook