Aan welke voorwaarden moeten nieuwe kernreactoren voldoen?

De Rijksoverheid stelt strenge eisen aan nieuwe kernreactoren. Naast technische eisen en veiligheidseisen stelt de overheid ook eisen die gelden op grond van Europese regelgeving. Zo moet een nieuwe kernreactor gebaseerd zijn op de meest recente stand van de techniek.

Eisen bouw nieuwe reactoren

Wie een kerncentrale wil bouwen, moet hiervoor bij de ANVS een vergunningsaanvraag indienen. Voor de bouw van nieuwe kerncentrales gelden strenge eisen. Deze eisen hebben onder meer betrekking op het ontwerp, de opslag van het radioactief afval en anti-terreurmaatregelen.

De Handreiking VOBK (een Veilig Ontwerp en het veilig Bedrijven van Kernreactoren) beschrijft de veiligheidsrandvoorwaarden voor het ontwerp en de bedrijfsvoering van nieuwe lichtwater gekoelde kernreactoren. De handreiking geeft inzicht in de stand der techniek en wetenschap van de nucleaire veiligheid. De handreiking is voor de ANVS een onderdeel van het referentiekader bij de beoordeling van de aanvragen van kernenergiewetvergunningen.

De Handreiking VOBK is gebaseerd op actuele adviezen en eisen van internationale organisaties zoals de International Atomic Energy Agency (IAEA). Ook de geleerde lessen uit de kernramp in Fukushima in 2011 worden gebruikt.

Financiering bouw nieuwe kerncentrales

De overheid betaalt niet mee aan de bouw van nieuwe kerncentrales. De elektriciteitsmarkt is geliberaliseerd, wat onder andere inhoudt dat de Rijksoverheid niet investeert in elektriciteitsproductie. Subsidie of andere financiƫle steun voor de bouw van een nieuwe centrale zijn niet aan de orde. Dit is ook het geval bij gas- en kolencentrales.

Wel geeft het kabinet financiering aan onderzoeksreactoren, zoals de Hoger Onderwijs Reactor in Delft. Deze reactoren zijn belangrijk voor het onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de volksgezondheid. Bijvoorbeeld voor productie van medische radio-isotopen, die onder andere worden gebruikt bij de diagnose en behandeling van kanker.

Voorwaarden ontmanteling en financiering

De vergunninghouder betaalt de kosten van het buiten gebruik stellen en ontmantelen van een kerncentrale. De overheid wil er zeker van zijn dat deze financiering er ook komt. Daarom moet een vergunninghouder inzicht geven in de manier waarop de ontmanteling gaat plaatsvinden en de financiering ervan. Dit moet gebeuren voordat de kerncentrale in gebruik gaat.