Hoe veilig zijn kernreactoren in Nederland?

Kernreactoren moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen. De kerncentrale in Borssele is bestand tegen extreme omstandigheden van buitenaf. Bijvoorbeeld een aardbeving of overstroming. Uit onderzoek (de ‘Europese stresstest’) blijkt dat ‘Borssele’ ruim voldoet aan de bestaande veiligheidseisen.

Veiligheid bij natuurrampen

De kerncentrale in Borssele is bijvoorbeeld bestand tegen een aardbeving van 5.2 op de schaal van Richter. Maar ook tegen een overstroming die leidt tot een waterstand van 7.3 meter boven zeeniveau. De kerncentrale wil behoren bij de 25% kerncentrales van Europa, de VS en Canada die het meest veilig zijn. Dat is vastgelegd in het Convenant Kerncentrale Borssele.

Europese stresstest voor Borssele

In maart 2011 werd de kerncentrale in het Japanse Fukushima getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Naar aanleiding hiervan zijn alle 143 Europese kerncentrales, inclusief die in Borssele, onderworpen aan een stresstest. Uit het Nederlandse stresstestrapport blijkt dat Borssele ruim voldoet aan de veiligheidseisen uit de vergunning.

Naast Borssele heeft Nederland ervoor gekozen om de stresstest ook te doen voor andere nucleaire installaties. Het gaat dan om:

  • de Hoge Flux reactor en de Lage Flux reactor in Petten;
  • de Hoger Onderwijsreactor in Delft;
  • de opslaglocatie voor radioactief afval van COVRA in Nieuwdorp;
  • de uraniumverrijkingsfabriek van Urenco in Almelo.

Toezicht op kernreactoren

Kernreactor staan onder streng nationaal en internationaal toezicht. Dit ligt vast in de Nederlandse wet en in internationale verdragen. Daarnaast staan in de vergunning talrijke eisen aan een kernreactor. Bijvoorbeeld eisen om internationale contacten tussen kernreactoren te onderhouden om kennis en ervaringen uit te wisselen. De ANVS voert het toezicht uit.

Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA)

Het internationaal toezicht op kerncentrales is in handen van het Internationaal Atoomenergie Agentschap. Deze onafhankelijke organisatie ziet toe op veilig en vreedzaam gebruik van kernenergie. De IAEA is onderdeel van de Verenigde Naties. Het bureau heeft het recht om inspecties te doen bij nucleaire installaties van de lidstaten. De Nederlandse overheid nodigt de IAEA ook uit voor inspecties of een second opinion.