Geplande afschakelingen

Kerncentrale Borssele

De kerncentrale Borssele wordt jaarlijks een aantal weken gepland afgeschakeld vanwege de splijtstofwisselperiode. In deze periode wordt er onderhoud verricht en wordt de splijtstof in het reactorvat deels vervangen. Voor het wisselen van de splijtstofelementen moet de reactor uit bedrijf zijn, zodat het reactorvat geopend kan worden. De periode dat de reactor is afgeschakeld wordt nuttig besteed om allerlei onderhoud, onderzoek en eventuele wijzigingen aan de installatie uit te voeren. Ook hiervoor is het nodig dat de reactor uit bedrijf is, omdat bepaalde ruimtes tijdens bedrijf niet te betreden zijn. Veel onderhoud kan dus alleen tijdens de stop worden uitgevoerd. In aanvulling op de geplande jaarlijkse stop kunnen ook extra geplande stops plaatsvinden voor onderhoud of vervanging van onderdelen.

Ook is het mogelijk dat de centrale afgeschakeld wordt of in vermogen teruggaat vanwege een overaanbod aan geproduceerde stroom, bijvoorbeeld doordat het langdurig hard waait en windmolenparken meer dan gemiddeld leveren.

Zie ook: Kerncentrale Borssele

Hoge Flux Reactor

De Hoge Flux Reactor is een researchreactor, bedoeld voor materialenonderzoek naar onder andere veroudering van materialen in kerncentrales, en productie van isotopen voor onder andere medicijnen. Het programma van de Hoge Flux Reactor bestaat uit ongeveer tien cycli van een maand. De Hoge Flux Reactor wordt dus circa tien keer per jaar gepland stilgelegd. Dit wordt gedaan voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het opnieuw beladen van de kern en het ontladen en opnieuw beladen van de faciliteiten voor isotopenproductie en onderzoek. De lengte van de geplande onderhoudsperiode varieert van vier dagen tot een maand en is afhankelijk van de onderhoudswerkzaamheden of eventuele wijzigingen die gerealiseerd worden. Een grote wijziging is bijvoorbeeld het vervangen van de halkraan, gepland in 2019. Deze werkzaamheden vergen veel tijd en moeten zorgvuldig gebeuren.

Zie ook: Hoge Flux Reactor

Hoger Onderwijs Reactor

De Hoger Onderwijs Reactor is een kernreactor voor universitaire onderzoeksdoeleinden en is onderdeel van het Reactor Instituut Delft van de Technische Universiteit Delft. Het is een kleine reactor die relatief eenvoudig stilgelegd en weer opgestart kan worden, afhankelijk van de vraag naar onderzoekscapaciteit. In de praktijk ligt de reactor ieder weekend, en in de zomer- en kerstvakantie enkele weken, stil. Het routinematig onderhoud vindt plaats in de vakantieperiodes. Voor het aanbrengen van grotere wijzigingen kan de reactor voor langere periodes stilgelegd worden. Zo wordt de reactor bijvoorbeeld van medio 2019 tot medio 2020 stilgelegd voor het inbouwen van een nieuwe onderzoeksfaciliteit: Oyster (koude neutronen bron).

Zie ook: Hoger Onderwijs Reactor