Handreiking VOBK gepubliceerd

De Handreiking VOBK (een Veilig Ontwerp en het veilig Bedrijven van Kernreactoren) is op 19 oktober door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gepubliceerd. De handreiking geeft inzicht in de stand der techniek en wetenschap van de nucleaire veiligheid. De handreiking wordt voor de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een onderdeel van het referentiekader bij de beoordeling van de aanvragen van kernenergiewetvergunningen.

Veiligheidsrandvoorwaarden voor kernreactoren

De Handreiking VOBK beschrijft de veiligheidsrandvoorwaarden voor het ontwerp en de bedrijfsvoering van nieuwe lichtwater gekoelde kernreactoren. Ook geeft de handreiking voor bestaande reactoren het referentiekader voor de mogelijkheden voor het continu verbeteren van de nucleaire veiligheid.

Er zijn twee directe aanleidingen voor de handreiking:

  1. het initiatief voor de oprichting van een nieuwe onderzoeksreactor voor medische toepassingen en nucleair onderzoek in Petten (het project PALLAS);
  2. de beoogde modernisering van de bestaande onderzoeksreactor in Delft (de investering in de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van de TU Delft; het project OYSTER).

Internetconsultatie

De ANVS bood de handreiking via internetconsultatie aan. Van 3 april tot en met 29 mei 2015 was het voor geïnteresseerden mogelijk te reageren op de ontwerp-Handreiking VOBK. De ANVS heeft van 11 geïnteresseerden een reactie ontvangen.  Op basis van deze reacties is de Handreiking VOBK aangepast.