Oorlog in Oekraïne

Vanwege de recente ontwikkelingen in Oekraïne, volgt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de situatie in het land en staat in contact met het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Daarbij wil de ANVS benadrukken dat een ongeval in een kerncentrale in Oekraïne niet kan leiden tot stralingsniveaus in Nederland waarbij directe maatregelen als evacueren, schuilen of het slikken van jodiumtabletten nodig zijn. De afstand van Nederland tot Oekraïne is zodanig groot dat dit niet nodig is.

De ANVS ziet toe op de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland. Het RIVM monitort radiologische metingen in Nederland en Europa en informeert de ANVS.

Liveblog

Tot voor kort berichtte de ANVS over gebeurtenissen in Oekraïne via een liveblog. Bekijk hier het blog. Mochten de gebeurtenissen in Oekraïne daar aanleiding toe geven, dan hervatten we dit blog.

ANVS is Competent Authority

Nederland is een lidstaat van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties. Dit is 's werelds centrale intergouvernementele forum voor wetenschappelijke en technische samenwerking op nucleair gebied en het vreedzaam gebruik daarvan. Bij de ANVS is het contactpunt ondergebracht zowel voor ongevallen in Nederland als voor ongevallen in het buitenland. Wij zijn de zogenoemde Competent Authority.

Statements internationale organisaties

Het IAEA geeft regelmatig statements over de situatie bij de kerncentrales in Oekraïne. U vindt deze IAEA-updates op de website van het IAEA. Op het YouTubekanaal van de IAEA vindt u de persconferenties van directeur generaal Rafael Mariano Grossi.

Ook de Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) en de European Nuclear Safety Regulators Group geven op hun websites regelmatig statements over de situatie in Oekraïne.

Meer informatie van de ANVS

De ANVS staat in contact met het IAEA en houdt u op de hoogte via anvs.nl en onze online kanalen, zoals LinkedIn en Twitter.