Standaardwaarden en standaardrelaties

In de Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming staat dat voor het bepalen van de effectieve doses er gebruikt wordt gemaakt van standaardwaarden en standaardrelaties. Deze zijn te vinden in dit document en zijn gebaseerd op standaardwaarden en standaardrelaties uit de publicatie van de International Commission of Radiology Protection (ICRP).