Stress test report "onderzoekslocatie Petten"

Uit dit Engelstalige rapport van de Nuclear Research & consultancy Group (NRG) blijkt dat de nucleaire installaties op de Onderzoekslocatie Petten goed door de stresstest zijn gekomen. In de stresstest is gekeken naar combinaties van onwaarschijnlijke risico’s, zoals extreem weer, overstromingen, aardbevingen, stroomuitval en schade door menselijk handelen. Volgens NRG zijn de nucleaire installaties ruim bestand tegen deze onderzochte risico’s.