Publieksconsultatie ENSREG voor nationale rapport van de stresstest van Turkije

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan de publieksconsultatie van de European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) voor de collegiale toetsing van het Turkse nationale rapport van de Europese stresstest. Deze publieksconsultatie loopt tot 19 november 2021.

Naar aanleiding van de ongevallen in de kerncentrale van Fukushima in 2011 heeft de Europese Raad verzocht om een uitgebreide veiligheids- en risicobeoordeling van alle kerncentrales in de EU- en een klein aantal niet EU landen. Als lid van ENSREG wil ANVS u wijzen op deze publieksconsultatie.

Turkije heeft deze stresstest uitgevoerd en het rapport daarover bij ENSREG ingediend. Het team van ENSREG dat de collegiale toetsing hiervan uitvoert, is begonnen met het beoordelen van het Turkse nationale rapport. ANVS is geen lid van het team dat dit Turkse rapport beoordeelt. In deze fase kan het algemeen publiek feedback op het rapport geven en er vragen over stellen. De deadline is 19 november 2021.