Wegwijzer Nationaal beleid nucleaire veiligheid en stralingsbescherming 2018

Deze Wegwijzer geeft een helder overzicht van het huidige beleid over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. En hoe de diverse toepassingen samenhangen met de betrokkenheid van verschillende overheidsorganisaties. De Wegwijzer is opgesteld door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming in nauwe samenwerking met andere betrokken departementen.