Wegwijzer Nationaal beleid 2022 gepubliceerd

De nieuwe Wegwijzer Nationaal beleid nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is gepubliceerd. Hij vervangt de versie uit 2018. In de nieuwe Wegwijzer staat het huidige beleid en welke overheidsorganisaties daarbij betrokken zijn. Deze versie bevat geen nieuw beleid, maar wel diverse updates. Bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en organisatieveranderingen.

Veiligheid voorop

Alles wat in Nederland gebeurt op het gebied van radioactiviteit en straling moet veilig zijn. Of het nou gaat om het transport van radioactieve materialen, het opwekken van energie in een kerncentrale of het maken van röntgenfoto’s in de gezondheidszorg. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft daarin een belangrijke taak: het beleid maken. De ANVS geeft advies, handhaaft regels, verleent vergunningen en houdt toezicht.

Transparant zijn

Het Nederlandse publiek informeren is net zo belangrijk. Daarin speelt deze Wegwijzer een belangrijke rol. Hierin staan bijvoorbeeld de uitgangspunten voor het nationaal beleid, internationale regels en richtlijnen, welke organisaties welke verantwoordelijkheden hebben en informatie over partners. Allemaal met het doel om transparant en duidelijk te communiceren over hoe we in Nederland omgaan met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de beveiliging.

Zorgvuldig opgesteld

De Wegwijzer Nationaal beleid nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en door de ANVS. In samenwerking met andere betrokken departementen.