Jaarverslag 2018

De belangrijkste mijlpaal voor de ANVS in 2018 was het vervolgonderzoek van de ‘Integrated Regulatory Review Service’ van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het IAEA concludeerde dat Nederland inmiddels aan de internationale eisen voldoet. Het Jaarverslag 2018 geeft meer informatie over de missie en beschrijft wat de ANVS het afgelopen jaar heeft gedaan om de veiligheid van Nederland in verband met nucleaire activiteiten en stralingsbronnen zoveel mogelijk te waarborgen.