Toezicht- en interventiestrategie ANVS

De toezicht- en interventiestrategie beschrijft grotendeels de huidige situatie maar is op punten ook richtinggevend voor de situatie die de ANVS over enkele jaren wil hebben bereikt. Het document is een update van de oorspronkelijke versie uit 2017. De belangrijkste wijzingen betreffen het vervangen van het oude organogram van de ANVS en het opnemen van het juridische begrip gedoogbeslissing.

In deze toezicht- en interventiestrategie vindt u onder meer de handhavingsinstrumenten die de ANVS hanteert. Ook vindt u informatie en uitleg over de risicogerichte aanpak van de ANVS.