Beleid en wet- en regelgeving

De ANVS adviseert over ontwikkeling van beleid en wet- en regelgeving en stelt uitvoeringsregelgeving vast. Dit doet de ANVS vanuit kennis en deskundigheid. Enkele taken die bij de ANVS horen zijn:

  • Voorbereiden van en adviseren over beleid voor nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging.
  • Ontwikkelen van beleid voor vergunningen, handhaving en interventie;
  • Het uitvoeren van handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoetsen  (HUF-toets);
  • Adviseren over wet- en regelgeving inclusief normstelling in relatie tot veiligheid en opstellen van uitvoeringsregelgeving.