Nationale en internationale samenwerking

De ANVS onderhoudt contacten met ministeries die aangrenzende verantwoordelijkheden hebben. Afhankelijk van de specifieke verantwoordelijkheden en taken, is soms sprake zijn van informatie uitwisseling, samenwerking, afstemming van werkzaamheden of gezamenlijk optreden. Onder nationale samenwerking en internationale samenwerking vindt u een (niet uitputtende) opsomming van overheden waarmee de ANVS samenwerkt.