Toezicht en handhaving

De ANVS houdt toezicht op nucleaire installaties en op het vervoer van radioactieve stoffen. Ook ziet de ANVS toe op bedrijven die radioactieve stoffen toepassen en op bedrijven die ioniserende straling uitzendende toestellen gebruiken. Tot slot houdt de ANVS toezicht op de beveiliging van bedrijven, installaties en transporten.