Vergunningverlening

De ANVS is verantwoordelijk voor vergunningverlening, registratie en erkenning. Hieronder valt: