Voorlichting

De ANVS heeft als taak open en transparant te zijn over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De organisatie informeert actief burgers én lokale overheden, bedrijven en instellingen. Ook werkt de ANVS nauw samen met de Veiligheidsregio’s die een rol spelen bij de crisisvoorbereiding voor een nucleair ongeval en verstrekt daarover relevante informatie.