ANVS benoemt Femke de Vries tot interim-voorzitter Raad van Advies

Per 1 november 2019 benoemt de ANVS prof. mr. dr. F. (Femke) de Vries tot interim-voorzitter van de Raad van Advies van de ANVS. Dit in verband met het eervolle ontslag van ir. D. (Diederik) Samsom als voorzitter.

Het besluit om de heer Samsom eervol te ontslaan als lid en voorzitter van de Raad van Advies is genomen op verzoek van hemzelf. De aanleiding voor dat verzoek was zijn aanvaarding van een functie die hij niet kan combineren met het lidmaatschap en voorzitterschap van de Raad van Advies. Mevrouw de Vries neemt, in afwachting van de benoeming van een nieuwe voorzitter, het voorzitterschap van de Raad van Advies waar.

Dit besluit treedt met ingang van 1 november 2019 in werking en is op 23 oktober 2019 in de Staatscourant geplaatst.