Bertie van der Heijdt en Bernd Keller nieuwe afdelingshoofden bij de ANVS

Per 1 maart heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) twee afdelingshoofden benoemd. Bertie van der Heijdt is afdelingshoofd Nucleaire Installaties en Transport en Bernd Keller is afdelingshoofd Stralingstoepassingen.

Met de nieuwe organisatiestructuur waarin de ANVS per 1 januari is gaan werken kwamen er twee posities voor afdelingshoofd en MT-lid beschikbaar. De afdeling Stralingstoepassingen en de afdeling Nucleaire Installaties en Transport zijn verantwoordelijk voor de uitoefening van het bevoegd gezag van de ANVS. Beide afdelingen zijn onderverdeeld in twee teams, vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds.

Dr.ir. L.M. van der Heijdt was teamleider Nucleaire Installaties bij de ANVS. Daarvoor werkte hij als coördinerend inspecteur bij de Kernfysische Dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en bij de Toezichtseenheid Waterbeheer van de ILT. Voor de overstap naar de Rijksoverheid heeft hij gewerkt bij een adviesbureau op gebied van bodemverontreiniging. Bertie studeerde Milieuhygiëne in Wageningen en is gepromoveerd in de bio-organische chemie aan de Universiteit Utrecht.

Dipl.-Ing. B.R. Keller was teamleider Medische en Industriële Toepassingen bij de ANVS. Daarvoor werkte hij als coördinerend inspecteur bij de Kernfysische Dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de VROM-inspectie. Voor de overstap naar de Rijksoverheid heeft hij 12 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Bernd studeerde chemische technologie aan de Technische Universiteit in Karlsruhe, Duitsland.

Bertie en Bernd zijn gemotiveerd om de volledige verantwoordelijkheid voor hun respectievelijke afdelingen op zich te nemen en waar te maken. Bertie: “Na de start in de nieuwe organisatiestructuur van de ANVS vind ik het leuk, uitdagend en eervol om in deze voor mij nieuwe functie te mogen bijdragen aan het succes daarvan”. Bernd voegt daar aan toe: “Samen, met een positieve blik vooruit de ANVS verder ontwikkelen tot een stevig bevoegd gezag, daar ga ik voor.”