Beleid en wet- en regelgeving

Beleidsontwikkeling, -advies, -implementatie en –analyse is een taak van de ANVS. Hieronder valt:  

  • Voorbereiden van overleggen in de Tweede Kamer en Eerste Kamer;
  • Voorbereiden van de begrotingsbehandeling;
  • Voorbereiden van beantwoording van Kamervragen en commissiebrieven;
  • Voorbereiden en uitvoeren van en adviseren over beleid voor nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging (voorbeelden: stresstesten, radioactief afval, nationaal afvalprogramma en bestaande & nieuwe nucleaire installaties);
  • Ontwikkelen van handhavings- en interventiebeleid;
  • HUF-toetsen;
  • Adviseren bij inspectierapporten;
  • Afhandelen van WOB-verzoeken;
  • Evalueren van de effectiviteit van het Nederlandse stelsel;
  • Voorbereiden van en adviseren over wet- en regelgeving (inclusief normstelling in relatie tot veiligheid) en opstellen en vaststellen van uitvoeringsregelgeving (voorbeelden: Pallas, IRRS, ANVS, Euratom en nieuwe kernenergiewet).