Abonneren

Via de artikelen, interviews, filmpjes en foto's in de Nieuwsbrief wil de ANVS haar relaties informeren over haar werkzaamheden en taken. Dit digitale magazine maakt het werk van de ANVS toegankelijk en zichtbaar.

Abonneren, afmelden en abonnementen beheren

U kunt zich op het de Nieuwsbrief van de ANVS abonneren.

Alle mails die u vervolgens ontvangt zijn voorzien van een tweetal links, namelijk:

  • Afmelden
  • Abonnementen beheren

Met afmelden kunt u uw abonnement direct stopzetten. Een afmelding moet u dan nog eenmaal bevestigen om uw abonnement definitief stop te zetten.

Met abonnement beheren kunt u uw e-mailadres wijzigen.

Persoonsgegevens

Meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens leest u op de pagina Privacy.