De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Directies @FANC_AFCN en #ANVS bijeen voor hun jaarlijkse overleg, dit maal in Den Haag. Het uitwisselen van informatie en het bespreken van de laatste ontwikkelingen in de nucleaire sector en op het gebied van stralingsbescherming staat centraal. pic.twitter.com/ZjCSMOG7vH

5 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Tot 26 juli ligt de definitieve vergunning voor NRG ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerpvergunning hebben ingediend, kunnen beroep indienen bij de Raad van State #ANVS bit.ly/2XEgdNW

6 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Het Kwartaalbericht van juni is uit, met interviews en artikelen over het werk van de #ANVS! magazines.autoriteitnvs.nl/kwartaalberich… pic.twitter.com/ZuVb55rG3U

12 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS