De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Op 4 augustus meldde EPZ dat de kerncentrale Borssele automatisch was afgeschakeld vanwege een storing in het reactorbeveiligingssysteem. #ANVS beoordeelt wanneer de kerncentrale weer veilig kan worden opgestart. Er zijn geen gevolgen voor mens en milieu. bit.ly/2APtdJN

8 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

De #ANVS attendeert crematoria op de richtlijnen van de uitvaartbranche voor het omgaan met overleden personen die een medische behandeling met radioactieve stoffen hebben ondergaan. bit.ly/2vRIjJ9

8 dagen geleden
Geretweet door @AutoriteitANVS
AFCN - FANC @FANC_AFCN

Stilstand Doel 4. De reactor werd tot een veilige stilstand gebracht. Geen impact op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. #bescherming #nucleaire #stralingsbescherming fanc.fgov.be/nl/nieuws/stil…

8 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS