De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Het @FANC_AFCN heeft de #ANVS geïnformeerd over een INES-1 melding van 15 juni 2019 bij Tihange 2: fanc.fgov.be/nl

30 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

#ANVS heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die gaat verkennen of er draagvlak is om de kennisbasis voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming structureel te versterken en te borgen, bit.ly/2N1XCdN #kennismanagementprogramma pic.twitter.com/rXmQpUc6NJ

30 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

t/m 11 juli 2019 is inspraak mogelijk op de vergunningaanvraag en het MER voor de nieuwe installatie voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof (SF2) op de site van Electrabel te Tihange autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws…

31 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS