De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Van 11 april tot en met 22 mei 2019 ligt de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor NRG voor inspraak ter inzage #ANVS bit.ly/2G5FZTH

10 dagen geleden
Geretweet door @AutoriteitANVS
AFCN - FANC @FANC_AFCN
16 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

De #ANVS ontving een melding van COVRA over het beschadigd raken van een ondergrondse leiding. Dit had geen gevolgen voor de veiligheid van mens en milieu en er was geen noodzaak tot het nemen van beschermingsmaatregelen voor de omgeving. bit.ly/2WuvX5j pic.twitter.com/MrC9HfsmpP

25 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS