De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

De kerncentrale Borssele gaat vanaf woensdag 29 mei tijdelijk uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode en onderhoudswerkzaamheden. #ANVS houdt toezicht op deze werkzaamheden. autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws… pic.twitter.com/9Je2nKQssw

3 uur geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Hoe communiceert de #ANVS over ‘ongewone gebeurtenissen’ bij nucleaire inrichtingen? Zie hiervoor de factsheet: autoriteitnvs.nl/documenten/pub… pic.twitter.com/d3dlG45HqS

5 uur geleden
ANVS @AutoriteitANVS

De #ANVS publiceert handreiking om meldcriteria vergunninghouders nucleaire installaties te harmoniseren. #OngewoneGebeurtenissen #publieksvoorlichting autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws… pic.twitter.com/TV4kXOXE5A

18 uur geleden
Volg @AutoriteitANVS