De kans op een ongeval bij een kernreactor is erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampenbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u in dit webportaal. Ook vindt u hier onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren en wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

Tweets @AutoriteitANVS

Geretweet door @AutoriteitANVS
AFCN - FANC @FANC_AFCN

FANC geeft groen licht voor heropstart Doel 3 #nucleaire #nucleaireveiligheid fanc.fgov.be/nl/nieuws/fanc…

3 dagen geleden
Geretweet door @AutoriteitANVS
Politie Drenthe @poldrenthe

Vier aanhoudingen in onderzoek door @politie_milieu , @FP_OM en @AutoriteitANVS naar illegale dumping radioactief schroot #milieucriminaliteit politie.nl/nieuws/2018/ju…

26 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Op 13 en 14 juni bezocht de #ANVS het @FANC_AFCN. Er werd onder andere gesproken over de uitwerking van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst tussen beide landen en over communicatie en informatie-uitwisseling. bit.ly/2JVN6mI

26 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS