Nucleaire crisis of stralingsongeval

Op deze pagina's vindt u onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren. Ook is hier informatie te vinden over wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

De kans op een ongeval bij een kernreactor is erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS houdt hier toezicht op en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u ook op deze website.