De kans op een ongeval bij een kernreactor is erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampenbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u in dit webportaal. Ook vindt u hier onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren en wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

@es_its @MinIenW Het betreft hier een aankondiging van het terugschakelen in vermogen, conform planning van de geplande onderhoudsstop van 25 mei t/m 12 juni aanstaande.

2 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Anvs is geïnformeerd. Er is geen sprake van een veiligheidsrisico. twitter.com/VRZ/status/998…

4 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Op 15 en 16 mei bezocht een delegatie van het #IAEA de #ANVS, ter voorbereiding op de vervolgmissie van de #IRRS in november. Zie ook de videoregistratie: bit.ly/2k8ZQHf (NL) en bit.ly/2rSt3JP (Engels)

6 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS