Straling bij een kernongeval

Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen waardoor mens en milieu worden blootgesteld aan ioniserende straling. Deze soort straling komt niet alleen voor bij kernongevallen. In het dagelijks leven wordt ieder mens blootgesteld aan ioniserende straling. Deze vorm van straling heeft veel energie, meer dan bijvoorbeeld radiogolven of licht, en komt van nature voor. In de bodem, in bouwmaterialen, maar ook in de levende natuur zijn overal kleine hoeveelheden radioactieve stoffen aanwezig die deze straling uitzenden. Bovendien komt er ioniserende straling uit de ruimte op ons af, van de zon en sterren.

Waar wordt straling toegepast?

Ioniserende straling wordt gebruikt in allerlei nuttige toepassingen. Denk aan röntgentoestellen en aan het gebruik van radioactieve stoffen voor medische diagnostiek en therapie. Ook in de industrie zijn er veel toepassingen bijvoorbeeld bij de controle op lasnaden of diktemetingen.