Contact en bereikbaarheid

Wilt u een medewerker spreken van de ANVS of heeft u een vraag? Of heeft u een klacht over een handelwijze of een gedraging van één van onze medewerkers? Neem dan contact met ons op via het online formulier. U kunt ook bellen met 088-4890500. Wij zijn via dit telefoonnummer op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. Op Twitter is de ANVS bereikbaar via
@AutoriteitANVS.

Incident melden

Heeft zich een stralingsincident voorgedaan? Meld dit dan aan de ANVS. Heeft de melding spoed, bel dan tijdens en buiten kantoortijd eerst nummer:

088 489 05 00

Daarna vult u alsnog het meldformulier in, afhankelijk van het type incident. Lees daarover meer op de pagina Incident melden.

Overtreding of misstand

Als u informatie heeft over een mogelijke overtreding of misstand op het terrein van nucleaire veiligheid of stralingsbescherming bij bijvoorbeeld een vergunninghouder of een derde, dan is het belangrijk dat u de ANVS hierover informeert. Ook hiervoor kunt u contact opnemen via het online formulier.

Aanvragen en melden

Voor het melden van stralend schroot, het doen van een kennisgeving, registratie of verunningaanvraag voor handelingen met een radioactieve bron of toestel of het vervoer van radioactieve stoffen, het erkennen van artsen en deskundigen en het registreren van opleidingen kunt u terecht op de pagina Aanvragen en melden.

Verspreiding jodiumtabletten

Heeft u vragen over de verspreiding van jodiumtabletten? Neem dan contact op met Informatie Rijksoverheid via nummer 1400 of kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.