Contact en bereikbaarheid

Postadres
Postbus 16001
2500 BA DEN HAAG

Bezoekadres
Bezuidenhoutse weg 67, 2594 AC DEN HAAG. U kunt zich melden / inschrijven bij de balie op de eerste verdieping.

Plan uw route naar de ANVS via Google Maps.

Bereikbaarheid

De ANVS wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. U kunt ons bereiken op de volgende manieren.

Vergunningverlening en meldingen transport

Het heeft de voorkeur om (aan)vragen en meldingen schriftelijk of per e-mail aan ANVS te richten. De e-mail adressen zijn:
Vergunningen: Postbus.TransportAanvraag@anvs.nl
Meldingen: Postbus.TransportMelding@anvs.nl
U kunt ons ook telefonisch bereiken, maandag t/m vrijdag tussen 09.00 -12.00 en 13.00 – 17.00 uur via:
Telefoon: 070 - 348 73 66
Meer informatie: Vervoer radioactieve stoffen

Vergunningverlening en reguliere meldingen industriële en medische toepassingen

Het heeft de voorkeur om (aan)vragen en meldingen schriftelijk of per e-mail aan ANVS te richten. Let op: het melden van (stralings)incidenten verloopt via een ander kanaal (zie hieronder).
Het e-mail adres is: Postbus.AanvragenEnMelden@anvs.nl
U kunt ons ook telefonisch bereiken, maandag t/m vrijdag tussen 09.00 -12.00 en 13.00 – 17.00 uur via:
Telefoon: 070 - 348 73 66
Meer informatie: Aanvragen en melden

Erkenning en registratie

Het heeft de voorkeur om (aan)vragen schriftelijk of per e-mail aan ANVS te richten.
Het e-mail adres is: Postbus.AanvragenEnMelden@anvs.nl
U kunt ons ook telefonisch bereiken, maandag t/m vrijdag tussen 09.00 -12.00 en 13.00 – 17.00 uur via:
Telefoon: 070 - 348 73 66
Meer informatie: Registreren en erkennen

Algemene vragen

Voor algemene vragen, die geen betrekking hebben op melding van incidenten of 
op vergunningen/meldingen/registratie/erkenning op het gebied van stralingsbescherming, belt u met:
Telefoon: 070-3487356
Maandag t/m vrijdag kunt u ons tussen 09.00 – 17.00 uur bereiken.
E-mail: info@anvs.nl
Als u informatie heeft over een mogelijke overtreding of misstand op het terrein van nucleaire veiligheid of stralingsbescherming bij bijvoorbeeld een vergunninghouder of een derde, dan is het belangrijk dat u de ANVS hierover informeert. U kunt daarvoor contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.

Melden stralingsincident

Voor het wettelijk melden van (stralings)incidenten kunt u terecht op de meldingenpagina van het Meld- en Informatie Centrum (MIC), Inspectie Leefomgeving en Transport.  Heeft uw melding spoed? Bel dan eerst 088 489 00 00.

Melden (dreigende) ongevallen en advisering aan overheidspartners

Vergunninghouders moeten bij (dreigende) ongevallen bellen met: 
Crisisnummer: 070- 383 24 25
(24/7 beschikbaar)
Meer informatie: Incidenten met A- en/op B-objecten

Voor advisering bij incidenten en (dreigende) ongevallen aan Veiligheidsregio’s, ministeries en drinkwaterleidingbedrijven, belt u met:
Crisisnummer: 070- 383 24 25
(24/7 beschikbaar)
Meer informatie: Incidenten met A- en/op B-objecten

Pers

Voor vragen vanuit de media is de ANVS bereikbaar op nummer
06 46974554

Dit nummer is op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 18.00 uur.