Wilt u een medewerker spreken van de ANVS of heeft u een vraag? Of heeft u een klacht over een handelwijze of een gedraging van één van onze medewerkers? Neem dan contact met ons op via het online formulier. U kunt ook bellen met 088-4890500. Wij zijn via dit telefoonnummer op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.
Op Twitter is de ANVS bereikbaar via @AutoriteitANVS.

Overtreding of misstand

Als u informatie heeft over een mogelijke overtreding of misstand op het terrein van nucleaire veiligheid of stralingsbescherming bij bijvoorbeeld een vergunninghouder of een derde, dan is het belangrijk dat u de ANVS hierover informeert. Ook hiervoor kunt u contact opnemen via het online formulier.

Aanvragen en melden

Voor het aanvragen van een vergunning kunt u terecht op de pagina Vergunningen.

Voor het melden van een incident, stralend schroot, radioactieve bron of toestel of het vervoer van radioactieve stoffen, het erkennen van artsen en deskundigen en het registreren van opleidingen kunt u terecht op de pagina Aanvragen en melden.

Verspreiding jodiumtabletten

Heeft u vragen over de verspreiding van jodiumtabletten? Neem dan contact op met Informatie Rijksoverheid via nummer 1400 of kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.