Toegankelijkheid

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)  werkt steeds aan het verder verbeteren van de digitale toegankelijkheid. Dat betekent dat we de website en het ANVS-loket hier ook op laten toetsen.

Toegankelijkheidsverklaring website

De website is in maart 2024 getoetst aan de richtlijn Web Content Accessibility Guidelines  (WCAG) 2.2, niveau AA. Toen voldeed de website aan niveau B van de richtlijn. Lees ook de toegankelijkheidsverklaring van de ANVS-website.

Op dit moment werkt de ANVS aan het verbeteren van de website. Hierbinnen lossen we de toegankelijkheidsproblemen op die in maart 2024 zijn vastgesteld.

Toegankelijkheidsverklaring ANVS-loket

Het ANVS-loket is in september 2022 getoetst aan de richtlijn Web Content Accessibility Guidelines  (WCAG) 2.1, niveau AA. Op dit moment voldoet het loket aan niveau B van de richtlijn. Lees de toegankelijkheidsverklaring van het ANVS-loket.

Problemen met toegankelijkheid? Laat het ons weten

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van de website? Of heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze site? Neem dan contact met ons op.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.