Toegankelijkheidsonderzoek loket.anvs.nl september 2022

Het ANVS-loket is in september 2022 getoetst aan de richtlijn Web Content Accessibility Guidelines  (WCAG) 2.1, niveau AA.

De ANVS werkt steeds aan het verder verbeteren van de digitale toegankelijkheid en laat het ANVS-loket hier op toetsen. Lees ook de toegankelijkheidsverklaring.