449 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten

Het Nationaal crisisplan stralingsincidenten (NCS) beschrijft de hoofdstructuur van de organisatie voor de crisisbeheersing bij...

Publicatie | 15-02-2018

Standaardwaarden en standaardrelaties

In de Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming staat dat voor het bepalen van de effectieve doses er gebruikt...

Publicatie | 14-02-2018

Verandert het werken met ‘open radioactiviteit’ voor mijn bedrijf? Zo ja, op welke manier en wat moet ik regelen?

De grenswaarden voor vrijstelling van handelingen en vrijgave van materialen zijn verlaagd, zie hiervoor de  visual ‘generieke...

Vraag en antwoord

Ik wil een jaarkennisgeving doen voor het vervoer van radioactieve stoffen. Welke criteria zijn er voor het doen van een jaarkennisgeving?

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan men in aanmerking komen voor het doen van een jaarkennisgeving waarbij de 3 weken...

Vraag en antwoord

Hoe doe ik een (jaar)kennisgeving voor het vervoer van radioactieve stoffen?

Een (jaar)kennisgeving voor het vervoer van radioactieve stoffen doet u via een webformulier in het ANVS-loket van de ANVS.

Vraag en antwoord

Ik heb momenteel een vergunning voor het vervoer van verarmd uranium als afscherming in transportverpakkingen. Wat gebeurt er met deze vergunning na 6 februari?

Voor het vervoer van verarmd uranium als afscherming in transportverpakkingen doet u vanaf 6 februari 2018 een kennisgeving. U ...

Vraag en antwoord

Hoe weet ik of ik met een hoogactieve bron te maken heb?

Een hoogactieve bron is een ingekapselde bron als bedoeld in paragraaf 4.3.3 van het Besluit basisveiligheidsnormen...

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik een vergunning aan voor het vervoer van radioactieve stoffen?

Een vergunning voor het vervoer van radioactieve stoffen vraagt u aan met het aanvraagformulier voor het vervoer van...

Vraag en antwoord

Ik heb momenteel een globale melding voor het vervoeren van hoogactieve bronnen. Wat gebeurt er vanaf 6 februari?

Hiervoor heeft u sinds 6 februari 2018 een vergunning nodig. Er geldt een overgangstermijn (art 12.3, eerste lid van de...

Vraag en antwoord

Blijft de globale melding bestaan na 6 februari 2018?

Nee, deze wordt vervangen door een jaarkennisgeving.

Vraag en antwoord