529 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Nucleair noodplan België

Sinds 1991 heeft België een nationaal noodplan voor het beheer van nucleaire en radiologische ongevallen.

Publicatie | 28-03-2018

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: het controlestelsel

In het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) is in hoofdstuk 3 het controlestelsel geïntroduceerd. Dit ...

Publicatie | 16-03-2018

Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - veranderende regelgeving hoogactieve bronnen

Werkt u met ingekapselde of hoogactieve bronnen? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming ...

Publicatie | 14-03-2018

Veranderen de regels voor voorlichting en instructies voor mijn werknemers en/of klanten/patiënten? Zo ja, welke?

Ja, in meer situaties wordt expliciet vereist dat er informatie moet worden verstrekt. Zo moeten leveranciers en fabrikanten ...

Vraag en antwoord

Welke veranderingen zijn er voor de taken van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming?

De primaire taak van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming in het Besluit basisveiligheidsnormen ...

Vraag en antwoord

Moeten al opgeleide stralingsbeschermingsdeskundigen en toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming na 6 februari voldoen aan de nieuwe opleidingseisen?

Voor de oude, al behaalde diploma’s geldt overgangsrecht. Een diploma van een opleiding tot (algemeen) coördinerend deskundige ...

Vraag en antwoord

Welke deskundigheidseisen gelden voor stralingsartsen?

De deskundigheidseisen voor stralingsartsen veranderen niet. Deze zijn opgenomen in de Regeling stralingsbescherming ...

Vraag en antwoord

Welke deskundigheidseisen gelden voor medisch specialisten?

De deskundigheidseisen die worden gesteld aan radiologen, radiotherapeuten-oncoloog en andere medisch specialisten die ...

Vraag en antwoord

Welke deskundigheidseisen gelden voor de stralingsbeschermingsdeskundige (SBD)?

Voor de stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige veranderen de ...

Vraag en antwoord

Wat verandert er aan de opleidingen voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS)?

De eerdere opleidingen voor de toezichthoudend deskundige (voorheen: niveaus (algemeen)coördinerend deskundige, 4A/B en 5A/B) ...

Vraag en antwoord