552 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Milieueffectrapportage TU Delft inzake OYSTER

De TU Delft heeft op 2 augustus een vergunningaanvraag gedaan voor het inbouwen van een koude neutronenbron. Dit is onderdeel van ...

Publicatie | 23-08-2018

Aanvraag TU Delft vergunning inzake OYSTER

Publicatie | 23-08-2018

Kennisgeving terinzagelegging vergunningaanvraag en milieueffectrapport van de Technische Universiteit Delft

Publicatie | 23-08-2018

Besluit wob-verzoek over actieve neutronendetector NRG

De ANVS heeft op 8 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het ...

Wob-besluit | 13-08-2018

Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - beveiligingsplannen, bedrijfsnoodhulpplannen en beëindigingsplannen

Werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Deze ...

Publicatie | 10-08-2018

Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - beroepsmatige blootstelling

Werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Deze ...

Publicatie | 10-08-2018

Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - deskundigheid

Werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Deze ...

Publicatie | 10-08-2018

Wat is het risico van Jodium-125?

In principe blijven de zaadjes na de behandeling van de tumor levenslang in het lichaam. Alleen als een patiënt binnen een jaar ...

Vraag en antwoord

Hoe lang blijft Jodium-125 radioactief?

Jodium-125 heeft een halfwaardetijd van 60 dagen. Dat wil zeggen dat de radioactiviteit na 60 dagen gehalveerd is. Na 120 dagen ...

Vraag en antwoord

Wat is Jodium-125 en waar wordt het voor gebruikt?

Jodium-125 is een radioactieve stof die onder andere wordt gebruikt voor de behandeling van prostaatkanker. Jodium-125 wordt in ...

Vraag en antwoord