Ontwerpvergunning Metrex opslaan grondstoffen met natuurlijke radioactiviteit

Documenten van de ANVS over de aanvraag van Metrex B.V. Dit bedrijf wil tijdelijk radioactieve grondstoffen opslaan. U vindt hier ook documenten die het bedrijf heeft opgestuurd bij de aanvraag.

Download in Nederlands: 'Ontwerpvergunning ANVS'

PDF document | 15 pagina's | 287 kB

Vergunning | 03-07-2024

Download in Nederlands: 'Aanvraag vergunning Metrex'

PDF document | 11 pagina's | 964 kB

Vergunning | 03-07-2024

Download in Nederlands: 'Reactie Metrex op verzoek aanvullende informatie ANVS'

PDF document | 9 pagina's | 844 kB

Vergunning | 03-07-2024

Download in Nederlands: 'Brief RUD Limburg aan Metrex over afhandeling ongewoon voorval met straling'

PDF document | 2 pagina's | 678 kB

Vergunning | 03-07-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 2 Overeenkomst stralingsbeschermingsdeskundige met Metrex'

PDF document | 5 pagina's | 2,6 MB

Vergunning | 03-07-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 3c Mandaat Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming'

PDF document | 2 pagina's | 1,1 MB

Vergunning | 03-07-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 4 Berekening stralingsdosis terreingrens Metrex'

PDF document | 19 pagina's | 1 MB

Vergunning | 03-07-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 5 Risico-inventarisatie en -evaluatie'

PDF document | 18 pagina's | 539 kB

Vergunning | 03-07-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 6 Onderzoeksrapport Metrex over aanwezigheid van straling'

PDF document | 19 pagina's | 2 MB

Vergunning | 03-07-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 7 Addendum op onderzoeksrapport Metrex over aanwezigheid van straling'

PDF document | 8 pagina's | 745 kB

Vergunning | 03-07-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 9 Certificaat brandveiligheid'

PDF document | 1 pagina | 303 kB

Vergunning | 03-07-2024