Reactie mogelijk op tijdelijke opslag grondstoffen met natuurlijke radioactiviteit in Heerlen

Metrex B.V. heeft een vergunning aangevraagd om radioactieve grondstoffen tijdelijk op te slaan. Dit gebeurt op de Sourethweg 13 in Heerlen. De ANVS wil hiervoor toestemming geven. In onze ontwerpvergunning staat hoe Metrex dit veilig moet doen. Tot en met 14 augustus 2024 kan iedereen op deze ontwerpvergunning reageren.

molybdenum concentraat granulaat metaal recycling
Beeld: ©Metrex

Radioactieve stoffen tijdelijk opslaan

In grondstoffen komen natuurlijke radioactieve stoffen voor, maar meestal niet in hoge concentraties. Daardoor zijn deze grondstoffen veilig voor mensen en de omgeving. In dit geval heeft Metrex onbedoeld grondstoffen ontvangen met een hogere concentratie natuurlijke radioactieve stoffen. Daardoor is volgens de regels een vergunning nodig.

Deze partij grondstoffen is door de natuurlijke radioactiviteit niet geschikt voor hergebruik. Het gaat dus om radioactief afval. Daarom heeft Metrex nu een vergunning nodig om deze stoffen tijdelijk op te mogen slaan. Dit doen ze in afwachting van de wettelijk juiste en veilige afvoer van deze partij grondstoffen.

Maatregelen voor veiligheid werknemers en omgeving

Hoewel Metrex de vergunning nog niet heeft, moest het bedrijf wel al maatregelen nemen. Daarom heeft Metrex hiervoor een specialistisch bedrijf ingehuurd dat hiervoor wel een vergunning heeft. Om zo te zorgen voor de veiligheid van werknemers en de omgeving.

De radioactieve stoffen zijn opgeslagen in een speciale ruimte die aan wettelijke eisen voldoet. Niemand mag daar zomaar in. Ook heeft Metrex de veiligheidsregio Limburg-Noord verteld waar de stoffen worden bewaard. Tot slot moet Metrex de stoffen binnen 2 jaar afvoeren. Om ervoor te zorgen dat dit veilig gebeurt, heeft Metrex een aparte toestemming van de ANVS nodig.

Metrex verwerkt gewoonlijk geen radioactieve stoffen

Metrex koopt gebruikte katalysatoren in van olie- en gasbedrijven. Zij koopt ook andere metaalhoudende rest- en afvalstoffen. Metrex recyclet dit materiaal, zodat er staal of nieuwe katalysatoren van kunnen worden gemaakt. Gewoonlijk verwerkt Metrex geen materiaal waar een vergunning voor radioactieve stoffen voor nodig is. In de toekomst is de kans zeer klein dat een situatie zoals deze zich weer voordoet.

Metrex heeft al een vergunning van de ANVS voor 2 röntgentoestellen. Die toestellen gebruiken ze voor het onderzoeken van materialen. Het bedrijf vraagt nu een tijdelijke aanpassing van deze vergunning aan voor deze ene partij grondstoffen. Voor die tijdelijke aanpassing hebben wij een ontwerpvergunning gepubliceerd.

Reageren kan tot en met 14 augustus 2024

U kunt de ontwerpvergunning voor Metrex tot en met 14 augustus 2024 bekijken. Als u opmerkingen heeft over deze ontwerpvergunning, dan kunt u via een zienswijze reageren.

Reageren kan op 3 manieren:

  1. Per e-mail: stuur uw mail naar Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl en zet ‘Zienswijze ontwerpvergunning Metrex B.V.' in de onderwerpregel van uw e-mail.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar de ANVS Zienswijze ontwerpvergunning Metrex B.V., Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  3. Telefonisch: bel met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via (088) 489 05 00. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

In de zienswijze kunt u aangeven dat u ons besluit over de vergunningaanvraag wilt krijgen. Wij sturen u dan een link zodra we dit besluit op onze website hebben gezet. In dit besluit staat ook onze reactie op zienswijzen.

Meer weten?

Lees de officiële bekendmaking in de Staatscourant.